ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2η (2014 και μετά)

Φύλλο 01 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 02 – Ιούνιος 2014

Φύλλο 03 – Οκτώβριος 2014

Φύλλο 04 – Φεβρουάριος 2015

Φύλλο 05 – Ιούνιος 2015

Φύλλο 06 – Οκτώβριος 2015

Φύλλο 07 – Δεκέμβριος 2015

Φύλλο 08 – Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος 2016

Φύλλο 09 – Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2016

Φύλλο 10 – Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2016

Φύλλο 11 – Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2017

Φύλλο 12 – Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος 2017

Φύλλο 13K – Για τον Κυριάκο

Φύλλο 13 – Φεβρουάριος 2018

Φύλλο 14 – Ιούλιος 2018

Φύλλο 15 – Οκτώβριος 2018

Φύλλο 16 – Μάρτιος 2019

Φύλλο 17 – Ιούλιος 2019

Φύλλο 18 – Δεκέμβριος 2019