Αρχεία σε μορφή PDF

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το ΚΑΛΗΜΕΡΙ που θέλετε σε μορφή PDF. Μπορείτε να απομονώσετε και να τυπώσετε τα κομμάτια που σας αρέσουν ή και ολόκληρες σελίδες σε χάρτι Α3. Η ποιότητα της ανάλυσης είναι η καλύτερη δυνατή, ιδίως στα τεύχη της δεύτερης περιόδου, όπου η ψηφιοποίηση είναι η πρωτογενής σε αντίθεση με εκείνα της πρώτης περιόδου όπου έγινε σάρωση από τα έντυπα φύλλα της εφημερίδας.

Περίοδος πρώτη έτη 1994 με 1999

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1994

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2 – ΜΑΡΤΙΟΣ 1995

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3 – ΙΟΥΝΙΟΣ 1995

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1995

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1995

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6 – ΜΑΡΤΙΟΣ 1996

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7 – ΙΟΥΝΙΟΣ 1996

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10 – ΜΑΡΤΙΟΣ 1997

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 11 – ΙΟΥΝΙΟΣ 1997

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1997

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 14 – ΜΑΡΤΙΟΣ 1998

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 15 – ΙΟΥΝΙΟΣ 1998

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 17 – ΙΟΥΝΙΟΣ 1999

Περίοδος δεύτερη έτη 2014 και μετά

Φύλλο 01 – Φεβρουάριος 2014

Φύλλο 02 – Ιούνιος 2014

Φύλλο 03 – Οκτώβριος 2014

Φύλλο 04 – Φεβρουάριος 2015

Φύλλο 05 – Ιούνιος 2015

Φύλλο 06 – Οκτώβριος 2015

Φύλλο 07 – Δεκέμβριος 2015

Φύλλο 08 – Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος 2016

Φύλλο 09 – Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2016

Φύλλο 10 – Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2016

Φύλλο 11 – Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2017

Φύλλο 12 – Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2017

Φύλλο 13 – Φεβρουάριος 2018

Φύλλο 14 – Ιούλιος 2018

Φύλλο 15 – Οκτώβριος 2018

Φύλλο 16 – Μάρτιος 2019

Φύλλο 17 – Ιούλιος 2019

Φύλλο 18 – Δεκέμβριος 2019